Η φιλοσοφία της λειτουργίας ενός εκτυπωτή

Η φιλοσοφία της λειτουργίας ενός εκτυπωτή

Η φιλοσοφία της λειτουργίας ενός εκτυπωτή

 

Κρουστικοί και μη - κρουστικοί εκτυπωτές

Οι εκτυπωτές διαθέτουν στην εποχή μας ποικίλους τρόπους λειτουργίας. Οι τρόποι αυτοί λειτουργίας τους κατατάσσουν αρχικά σε δύο βασικές κατηγορίες, οι οποίες χωρίζονται στη συνέχεια σε διάφορες υποκατηγορίες.

Κρουστικοί – Οι εκτυπωτές αυτοί διαθέτουν έναν μηχανισμό, ο οποίος ακουμπάει το χαρτί, ώστε να παραχθεί μία εικόνα. Υπάρχουν δύο βασικές τεχνολογίες κρούσεως, στις οποίες κατατάσσονται αντίστοιχα και οι εκτυπωτές:

  • Dotmatrix εκτυπωτές, οι οποίοι χρησιμοποιούν μια σειρά μικρών ακίδων, προκειμένου να προσκρούσουν σε μία μελανοταινία (ιμάντας καλυμμένος με μελάνι), ώστε να μεταφερθεί από εκεί το μελάνι στο χαρτί, στο σημείο κρούσης.
  • Εκτυπωτές Χαρακτήρων, οι οποίοι είναι στην ουσία εξελιγμένες γραφομηχανές. Χρησιμοποιούν μία σφαίρα ή πολλαπλές σειρές γραμμών, όπου βρίσκονται εγχάρακτοι πραγματικοί χαρακτήρες (αριθμοί και γράμματα). Ο κατάλληλος χαρακτήρας προσκρούει πάνω στη μελανοταινία (ιμάντας καλυμμένος με μελάνι), μεταφέροντας έτσι την εικόνα του χαρακτήρα στο χαρτί. Οι εν λόγω εκτυπωτές είναι γρήγοροι και ακριβείς όσον αφορά σε απλό κείμενο, αλλά περιορίζουν πολύ άλλες λειτουργίες.

Μη κρουστικοί – Οι εκτυπωτές αυτοί δεν ακουμπούν το χαρτί κατά τη δημιουργία της εικόνας.  Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα παρακάτω είδη εκτυπωτών:

  • Inkjet εκτυπωτές, οι οποίοι χρησιμοποιούν ακροφύσια, προκειμένου να ψεκάσουν σταγόνες μελανιού απευθείας πάνω στο χαρτί.
  • Laser εκτυπωτές, οι οποίοι χρησιμοποιούν ξηρό μελάνι (γραφίτη ή αλλιώς toner), στατικό ηλεκτρισμό και θερμότητα, προκειμένου να τοποθετήσουν και να ενσωματώσουν το μελάνι πάνω στο χαρτί.
  • Εκτυπωτές συμπαγούς μελανιού, οι οποίοι εμπεριέχουν ράβδους μελανιού όμοιου με κερί, το οποίο λιώνει και εναποτίθεται πάνω στο χαρτί, όπου και στερεοποιείται.
  • Εκτυπωτές εξάχνωσης βαφής, οι οποίοι περιέχουν ένα μεγάλο ρολό διάφανης ταινίας, η οποία ομοιάζει με κόκκινα – μπλε – κίτρινα και γκρι φύλλα σελοφάν κολλημένα μεταξύ τους. Εναποθετημένες στην ταινία αυτή είναι συμπαγείς βαφές, οι οποίες αντιστοιχούν στις τέσσερις βασικές αποχρώσεις εκτύπωσης: μαύρο, κυανό, ματζέντα και κίτρινο. Η κεφαλή εκτύπωσης χρησιμοποιεί έναν θερμαντικό παράγοντα που ποικίλει σε βαθμούς θερμότητας και εξαρτάται από το ποσό της βαφής, που πρέπει να τοποθετηθεί στο χαρτί. Η βαφή τότε εξαχνώνεται και διαπερνά την επιφάνεια του χαρτιού, πριν σταθεροποιηθεί ξανά. Ο εκτυπωτής περνά εξ’ ολοκλήρου πάνω από την επιφάνεια του χαρτιού, προκειμένου να δημιουργήσει σταδιακά την εικόνα.
  • Εκτυπωτές θερμικού κεριού, οι οποίοι τοποθετούνται μεταξύ των εκτυπωτών εξάχνωσης βαφής και των εκτυπωτών συμπαγούς μελανιού. Χρησιμοποιούν μία ταινία με εναλλαγές των βασικών χρωμάτων εκτύπωσης. Η ταινία περνά μπροστά από μία κεφαλή εκτύπωσης, η οποία φέρει μία σειρά μικροσκοπικών θερμαινόμενων ακίδων. Οι ακίδες προκαλούν την τήξη του κεριού και την εναπόθεσή του πάνω στο χαρτί, όπου και σταθεροποιείται.
  • Εκτυπωτές θερμικού αυτοχρωματισμού (thermalautochrome), οι οποίοι αντί να εμπεριέχουν οι ίδιοι το χρώμα εκτύπωσης, χρησιμοποιούν χρωματισμένο χαρτί. Υπάρχουν τρία στρώματα χρωμάτων (κυανό, ματζέντα και κίτρινο) μέσα στο χαρτί και κάθε στρώμα ενεργοποιείται σε συγκεκριμένους βαθμούς θερμοκρασίας. Η κεφαλή εκτύπωσης φέρει ένα θερμαντικό στοιχείο, το οποίο ποικίλει σε βαθμούς θερμότητας. Η κεφαλή περνά από το χαρτί τρεις φορές, παρέχοντας την κατάλληλη θερμοκρασία για κάθε χρωματικό στρώμα, όπως ενδείκνυται.

 

Δημοφιλέστερες επιλογές είναι σήμερα οι inkjet και οι laser εκτυπωτές, με τους inkjet να έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα έναντι των laser εκτυπωτών.  

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment:
Type Code